tes

tes
[CATATAN HARIAN SAYA] "Living is a conversation. All people talk. But a good person listens as well." - Yose Rizal Triarto - Yogyakarta, 19 Juli 2017.

Thursday, July 21, 2016

Cuma Mampir, Sebentar Berlalu Hampir


Cuma Mampir, Sebentar Berlalu Hampir

Di tengah kebanjiran, kamar yang kembali bertahan.
Kucing liar yang berteduh, sekedar mengeringkan tubuh.
Ia pun makhluk Tuhan, yang kedinginan dan tak bertuan.

Segala yang luput, selalu mendekat ke maut.
Hanya Tuhan yang kekal, dari Dia semua berasal.
Kita cuma mampir, sebentar berlalu hampir.

Yogyakarta, 21 Juli 2016

No comments:

Post a Comment